Träning i november -06

Leker med bollen

Kiva och Fajta vill ha samma pinne

Början av apporteringsträningen

Avlämnandet ska också tränas

..och gripandet förstås

Full fart ska det vara.

Om blickar kunde döda...hon har så häftiga ögon!

Söt!

Fajta leker räv!

Var det något som lät i buskarna?

Följsamheten är viktig