Vallning i dimman

080210

   

Chrille och Fajta är på väg ut för sitt första pass

För "ovanlighetens skull" började de med fråndrivning

Nu håller hon iallafall bra avstånd igen

Lille Rick har blivit stor

Han arbetade bra med djuren

I sin intensitet har han ändå ett lugn

Fina lille Rick!

 

Andreas och Nellie

Oops..en tacka är på väg ut ur flocken

Nellie tar situationen

Nellie ett steg framåt, tackan (numera kallad Laman) ett steg bakåt

In i flocken med dig, din lilla eländiga tacka

 

Så där ja!! Starkast vinner!

 

Josse och Buck. Bägge har problem att skilja på höger och vänster...

Svarthalls Brorsan har en underbar vinter färg. På sommaren är han orange.

Andreas och Wilmer